Profesionáli / Škôlky a učitelia.

Škôlky a učitelia Edukids

Zakladanie a revitalizácia zariadení.

Poskytujeme komplexné profesionálne poradenstvo pri zakladaní súkromných škôlok, detských jaslí a firemných škôlok. Realizujeme optimalizácie alebo komplexné revitalizácie súkromných predškolských zariadení plne v súlade s platnou legislatívou.

Pomáhame zlepšiť prezentáciu a propagáciu zariadení, vybrať a zaškoliť personál, optimalizovať náklady, zvýšiť úroveň služieb a zíkať nových klientov. Pôsobíme na celom Slovensku.

Naše specializované web stránky:
www.sukromne-skolky.skwww.firemne-skolky.sk

Individuálne konzultácie a koučing.

Konzultácie a pracovný koučing pre odborníkov pracujúcich s deťmi a organizácie zamerané na priamu prácu s deťmi - pre učiteľov, vychovávateľov a ostatných odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou.

Poskytneme vám profesionálnu pomoc pri riešení tradičných i špecifických problémov na pracovisku, akými sú napríklad zlepšovanie vzťahov medzi zamestnancami a vedením, zamestnancami navzájom, prípadne vzťahov s rodičmi.

Pomôžeme vám získať nový pohľad na situáciu, lepšie sa v nej zorientovať a odhaliť riešenia vašich problémov, nadobudnúť stratené sebavedomie, chuť realizovať sa v práci a úspešne čeliť pracovnému vyhoreniu, demotivácii a pocitom stereotypného pracovného života. Prinesieme vám nové inšpirácie a námety pre prácu s deťmi a možnosti profesiného či osobnostného rastu.

Program EDUKIDS ChildSafety: School

Tento program sme vyvinuli pre majiteľov súkromných predškolských zariadení na základe našich bohatých profesionálnych znalostí a dlhoročných skúseností v oblasti starostlivosti a prevenciu zdravia detí. Našim cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí a zlepšiť ich ochranu pred úrazmi a otravami na najvyššiu možnú úroveň. 

Preveríme možné riziká a odhalíme potencionálne hrozby pre deti v interiéri aj exteriéri vášho zariadenia. Poskytneme vám návrhy konkrétnych riešení, pomôžeme vám ich aplikovať do bežnej prevádzky zariadenia a zaškolíme zamestnancov.

Okrem dobrého pocitu a istoty v oblasti bezpečnosti detí vo vašom zariadení získate od nás aj certifikát Bezpečné pre deti (ChildSafety) – objektívny dôkaz o bezpečnosti vášho zariadenia pre rodičov a zároveň zaujímavú konkurenčnú výhodu.

EDUKIDS Preschool Learning Program.

Pre súkromné škôlky a jasle máme k dispozícii kvalitný a komplexný výchovno-vzdelávací program, ktorý korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

EDUKIDS Preschool Learning Program je naviac doplnený o nové, atraktívne a preukázateľne rozvíjajúce metódy vzdelávania detí.

Škôlky a učitelia Edukids

Vzdelávanie a psychohygiena učiteľov.

Pre učiteľov a riadiacich pracovníkov škôlok a detských zariadení poskytujeme odborné a motivačné školenia na témy, súvisiace s výkonom ich práce.

V oblasti prevencie duševného zdravia a psychohygieny organizujeme pre učiteľov materských, základných a stredných škôl odborné semináre, napríklad Syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii, Stres v zamestnaní, Autorita u rodičov, Šikana a šikanovanie a ďalšie.

Sociálne médiá
Facebook
Google+
YouTube
Ďalšie naše stránky
sukromne-skolky.sk
firemne-skolky.sk
EDUKIDS, s.r.o.
Hlavná 17
831 01 Bratislava
2017 © EDUKIDS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.